Близнаците и техните езикови умения

Очакването на близнаци за родителите може да бъде невероятно вълнуващо, но и
притеснително предвид двойната отговорност и липсата на време. Доброто планиране в
перспектива може да намали тревожността и да даде повече увереност на
семейството. Отглеждането на близнаците се различава от отглеждането на самородните деца.

Има ли вероятност речта на близнаците да бъде забавена? 
Изследвания документират, че близнаците са по-склонни да демонстрират забавяне в речевите и езикови умения. Момчетата обикновено показват шестмесечно изоставане от момичетата. Проучванията обаче показват, че близнаците обикновено надграждат речта и езика си на възраст от 3 до 4 г. Езиковите закъснения се
характеризират с незрели вербални умения, с по-малка продължителност на
изказването и с по-малко общи словесни опити. Има няколко възможни причини за забавяне в развитието на езика при близнаците – например преждевременното раждане,
ниското тегло при раждане и др. Освен това съществува риск децата да получат по-
малко време за взаимодействие със своя родител, тъй като и двете бебета се
състезават за внимание и грижи. 
   Логопедите в „Стъпка напред“ са терапевтирали много близнаци. От наблюденията и
практическия ни опит те са, както в непрекъсната конкуренция, така и в силна връзка по между си. Жадни са за внимание, а търпението не е една от най-силните им страни. В
определени моменти единият винаги се чувства недооценен, а другият – доминантен.
Емоционалната им зрялост е различна. Близнакът, който има езиково-говорно
нарушение, може да не „навакса“ и ще се възползва от директната логопедична намеса.
Ако сте загрижени за езиковото развитие на близнаците си, най-добре е да потърсите насоки от логопед. В бебешка възраст, особено при недоносеност, те може да имат
нужда от друг вид подкрепяща терапия: ерготерапия или кинезитерапия. Важно е също да се проследи и развитието на психологическата сфера.

Имат ли близнаците свой собствен език?
„Двойният език“, често наричан идиоглосия или автономен език, е добре
документирано явление сред близнаците. Едно от проучванията, с което се запознахме,
показва, че езикът на близнаци се среща при 40% от двойките близнаци. Литературата е
установила, че те не създават нов език, а по-скоро имитират незрели модели на речта
си като измислени думи, интонация за възрастни и ономатопеични изрази. Когато двамата близнаци се развиват с еднаква скорост, те често подсилват комуникативните
си опити и увеличават собствения си език. Езикът на близнаците може да звучи неразбираемо за възрастните, но те чудесно си се разбират. Случва се често обаче единият  да напредва значително в уменията, а другият да изостава („синдром на
догонващия близнак“). Малцина са случаите, в които вътреутробно се знае за изоставяне. Тогава често вниманието може да бъде насочено към детето с по-
специални нужди, а към другото с потенциални възможности обучението може да бъде по-неглижирано.


Съвети за насърчаване на езиково-говорното развитие при близнаците:
Използвайте възможностите за индивидуални взаимодействия с вашите близнаци.
Комуникация лице в лице е най-ценният инструмент, който имате. Доколкото е
възможно, търсете време за всеки поотделно. Единият родител да поиграе/почете с
единия близнак, докато другият родител – с другия. Може да си направите специално време за „мама и аз“ и/или „тати и аз“. Привлечете баби и дядовци, роднини и приятели
да ви подкрепят в домакински задачи. Потърсете насоки от групи за подкрепа на близнаци.
Подобрете качеството на езиковата среда извън дома. Предучилищното образование може да даде на близнаците възможност за „раздяла“ преди влизане в училище и да отвори по-широк социален опит. Има някои доказателства, че това не винаги е от полза,
ако близнаците се държат заедно и не търсят приятелства. Засилете социализацията с
други деца чрез игра, пътувания, участие в детски групи, занаятчийски групи, спортни отбори и др.
Насърчавайте слушането по време на разговор. Подканете всеки близнак да слуша, когато другият говори. Освободете време за другия близнак, за да завърши изразяването си (напр. „Сега е редът на Томи да говори. Томи, твой ред е да слушаш.”).
Възползвайте се от предимството, че са двама и създайте ред в игрите за изчакване и правила. Дори конкуренцията може да бъде от полза.
Четенето заедно. Изберете книги с големи и увлекателни снимки. Посочете и обозначете различни картинки. Задавайте въпроси към всяко дете и го насърчавайте да
назовава снимките. По време на ранна възраст ангажирайте всяко дете в звукова игра, като свързвате различни звуци. Насърчавайте всяко дете да имитира различни звуци,
докато изследва и играе.
Поощрявайте жестовете докато общувате. Насърчавайте близнаците си да имитират вашите действия или да използват жест в определена ситуация. Играйте игри с пръсти
като “Буба лази”, “Варила баба каша” и др. Не забравяйте, че те са отделни личности и всеки има своите силни и слаби страни.
Игрите им могат да бъдат общи, но и различни. Така единият може да посещава едни занимания, а другият – други спрямо собствените си интереси.

Изготвил:
Яна Илчева,
логопед „Стъпка напред“

 

 

 

 

Използвани източници
Lewis, B.A. & Thompson, L.A. (1992). A Study of Developmental Speech and Language
Disorders in Twins. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 1086-1094.
Bowen, C. (1999). Twins development and language.