Контакти

При въпроси и запитване за консултация, терапия или съвместна дейност, моля попълнете контактната форма.

Работно време

Понеделник – Петък: 09:00 – 19:00

Събота: 10:00-16:00

Пишете ни!

Потърсете логопед не само при закъснение на говора, при неправилно произношение и звукоизвличане, но и когато речта е накъсана, неплавна, когато детето не говори граматично правилно, когато не разбира голяма час от думите, изразите, когато то е „некотролируемо“.

Терапията е двустранен, индивидуален, постоянен процес, който често изиска продължително време, усилия и мотивация. При изпълнението на  насоките, посочени от специалиста, извън терапевтична среда резултатите се виждат по-бързо.

Терапевтът, който е работил извесно време, може да ви даде най-точна обратна връзка за това. Колкото по -интензивни са заниманията, по-бързи са резултатите. При дълго отсъствие или прекъсване на терапия при подобрение, но без изричното съгласие на терапевта, често проблемите намират различно проявление.

Артикулационна терапия при вече поставени звукове. Езикова терапия без трудности в организация и концентрацията. Телепрактика може да се осъществи при училищни затруднения и нарушения на четене и писане. Психологическа подкрепа също може да се осъществи онлайн след изградена връзка между клиента и терапевта.

Целите са насочени към малка терапевтична групова среда,  в която може да се обърне внимание на всяко едно дете в нея. Приемат е до 7 деца.

Желателно масажът и серия от упражнения за пасивна и активна гимнастика да започнат от 2 м.