Category:

Родителство

За съня и развитието на езика

Режим, сън, регресия на съня, ритуал за приспиване, интервал на будуване, превъзбуда и защо някои родители толкова се притесняват, когато детето трудно заспива или не иска да спи. За повечето хора често тези понятия звучат толкова абстрактно и неразбираемо. „Какво пък толкова ще заспи като му се приспи?“. Истината е, че само, който е разбрал важните ползи от съня, вижда резултат от тази науката и как тя дейстава върху развитието на детето, но и върху съня и фукнкционирането на самите

Continue reading ➝

Как да помогнем да детето да бъде успешно в училище?

Във високо напрегнатата игра в училище, може да бъде трудно да се разберете кои стратегии за родителство наистина насърчават ученето. Успешният опит не включва само добрите оценки. В най-добрия случай вашето дете ще се научи как да учи, запазва информация, да мисли само, да задава въпроси и да развива усещане за компетентност. Ето някои насоки, чрез които да се уверите, че започвате правилния път и поддържате висок ентусиазъм през цялата учебна година. Ключови ценности Има толкова много неща, за които

Continue reading ➝

Да ги научим на граници

За повечето родители поставянето на граници на поведението на малките деца е втора природа: „Без удряне. Не прекъсвай. Не грабваме играчки от ръцете на други деца.“ Но с напредване на възрастта и социалното взаимодействие става по-сложно, не е достатъчно просто да ги обучите на правилата. Те трябва да поставят граници за себе си и да уважават тези на другите.  Съществено е, че границите са свързани с  разбирането. Всеки ден в практиката си специалистите се сблъскват с тази предпоставка, често превръща се в проблем или пречка. Изграждането на здравословни

Continue reading ➝

Преди да проговори: 5 етапа на общуване с бебето

Като родители и полагащи грижи всички ние очакваме с нетърпение деня, в който детето ни ще започне да говори с нас. Първата дума на вашето малко дете е огромен крайъгълен камък и трябва да го празнувате! Но има много други етапи на общуване, които са важни за развитието на речта и езика. Ако не знаете какво да търсите, те лесно могат да бъдат пропуснати. Прочетете, за да научите за 5 ключови етапа, какво означават и как помагат на детето ви да

Continue reading ➝

Екраните, с които „приспиваме“ децата си

Зависимостта от електронните устройства е в основата на епидемията от нарушения на развитието Ако четете този текст докато пиете сутрешното си кафе, или в паузата между няколко задачи, е много вероятно да сте екранен родител, който отглежда екранно дете. Затварянето вкъщи заради пандемията и изнасянето на голяма част от ежедневните дейности пред екраните, още повече ни превърнаха в зависими от технологиите хора. Но за децата стоенето пред екраните може да бъде пагубно. Детето не проговаря, не може да свали памперса, прави истерични кризи, не може да

Continue reading ➝

Билингвизмът- ключ или препъни камък в речта на детето

Употреба на два или повече езика в една държава е все по- често срещано явление. На много деца от малки им се налага да усвояват повече от един език.  Нека ясно очертаем граници на понятието език: език като разбиране и говорене, език като усвояване на граматични и фонологични правила. Езикът, речта, говорът започват развитието си от ранна възраст и се усложняват като изказ до късна училищна възраст. Тези процеси са пряко свързани с психомоторното и когнитивното развитие надетето. Когато говорим за билингвизъм е добре да

Continue reading ➝

Близнаците и техните езикови умения

Очакването на близнаци за родителите може да бъде невероятно вълнуващо, но ипритеснително предвид двойната отговорност и липсата на време. Доброто планиране вперспектива може да намали тревожността и да даде повече увереност насемейството. Отглеждането на близнаците се различава от отглеждането на самородните деца. Има ли вероятност речта на близнаците да бъде забавена? Изследвания документират, че близнаците са по-склонни да демонстрират забавяне в речевите и езикови умения. Момчетата обикновено показват шестмесечно изоставане от момичетата. Проучванията обаче показват, че близнаците обикновено надграждат речта и езика си на възраст от 3 до 4 г. Езиковите закъснения сехарактеризират с незрели вербални умения,

Continue reading ➝

Консултация и терапия от разстояние. Телепрактика.

В днешната статия Яна Илчева, логопед и основател на Логопедичен център „Стъпка напред“, ще ни запознае с нова серия от професионален набор от ресурси, създадени специално като онлайн терапия и консултация.Ние разбираме, че много специалисти са изправени пред нови предизвикателства,включително внезапно и драстично увеличение на търсенето на дистанционните услуги. Учебната среда за много кратко време се наложи да се преобразува в такава от разстояние. По отношение на нашата сфера, предоставянето на виртуална консултация и логопедична терапия също усилено започна да се практикува от нашите логопеди. Терминът,

Continue reading ➝

Защо преминаването на средната линия на тялото е важно за развитието на детето?

Чували ли сте за пресичане на средната линия на тялото? Една от причините повечето специалисти, занимаващи се с ранно детско развитие, да говорят за пресичане на средната линия е, че при детето възможността да се постигне това умение се отразява върху много области от развитието му.   Пресичането на средната линия е показател за двустранна координация, което означава способността да се използват и двете страни на тялото едновременно. На пръв поглед е само физическото умение, но всъщност е мозъчна синхронизация. Нека обясним по-просто. Да си

Continue reading ➝

Когато детето повтаря това, което кажете. Ехолалия

Kакво е ехолалия? Ехолалията е спонтанно механично повтаряне на чужди думи. Тя е термин, използван за описание, когато детето повтаря или имитира това, което е казал някой друг. Например, ако попитате детето: „Искаш ли бисквитка?“, Детето казва: „бисквитка“ вместо „да“ или повтаря „Икаш ли бисквитка?“. Среща се при  деца, които повтарят нещо чуто преди време- „забавена /отложена ехолаия“ (фраза от любим филм, въпреки че той не се възпроизвежда в момента). Ехолалията е нормална част от ранното детство ( 1-1,5г.) и

Continue reading ➝