Дневният ни график предлага време за участие на децата както в групова дейности, така и в индивидуална терапия.

Графикът на груповите занимания е оринтировъчен, тъй като зависи от нивото на децата и вида на сформирана група.

Група "Стъпка напред" (3-5г.)

 е полудневна или почасова  делнична групова терапия (от сутрин до обяд), подпомагаща  по-добра социализация и адаптация на децата. Усвояването им на нови говорни и езикови умения. Изготвен терапевтичен план специален план за работа в група като се съобразяваме със силните страни на детето и неговите интереси.  Целите са съобразени с нуждите на формираната група. При по-малките се свеждат до ограничаване на ограничаване на поведенческите прояви, при други до изчакване, търпение, структуриране и изпълняване на инструкции, а при по-големите до по-сложни сюжетно-ролеви игри. Груповите занимания в „Стъпка напред“ са игрови, ролеви, забавни, творчески, подходящи за малки деца с и без езиков проблем. Те имат за цел да развият :

 • адаптацията при малките
 • социалните умения
 • личностните умения
 • увереност и мотивация
 • самостоятелност
 • обогатяване на понятийен речников запас
 • подобряване на разбирането
 • комуникативните способности
 • обратната слухова връзка
 • работната памет
 • концентрация и внимание
 • мислене и  логика
 • чувство за ритъм
 • груба и финна моторика
 • изградят самочувствие
 • снемат тревожност

График на заниманията

9:00 ч.  Посрещане

Придружителят оставя детето. Терапевт го посреща, помага му да се съблече и подготви за заниманията.

Сутрешни дейности

9:15ч.

Масаж за събуждане: на лицето, на ръцете, артикулационна гинастика, оро-моторни упражнения – сензорна информация на челюстта и зъбите;

Двигателни игри:  гимнастика, упражнения, редуване на планирани моторни дейности, логоримика; 

Настолни когнитивни и езикови занимания по избор

Цели: развитие кординация око-ръка, финна моторика, мислене,  концетрация и внимание, изпълнение на инструкции, трупане на пасивен и активен речник, общуване, слухова обработка и др.;

Междинна закуска

10:00-10:30ч.

Миене на ръцете, хрупкава закуска, плод, сервиране, хранене, отсервиране, почистване след закуска

Цели: да носи таблата с две ръце или посуда,  развитие на хранителните механизми, самостоятелност, самообслужване;

Свободни ролеви игри

10:30 -11:00ч.

Игри с общо занимание според желанието и настроението на децата;

Цели: социализация, модели на общуване, въображение, движение, редуване, търпение, споделяне, сприятеляване

Сензорни арт занимания

11:00-12:00 ч.

Изработване, моделиране, рисуване, апликиране, пипане на различни текстури,  слухова обработка;

Изпращане

12:00ч.

 

Предучилищна група (6-7г.)

13:30ч. Посрещане и занимания

Подпомага предучилищните знания и умения и процеса на ограмотяване.  Индивидиален подход в група, който ангажира сетивата и създава приятни емоции от училищните занимания.

Изращане

15:00ч.

Децата прибират своите принадлежности и биват изпращани до входа на центъра, където ги посреща родител/настойник.