Психотерапия

Терапия с психотерапевт в полза на следните направления:

 • помага на родителски модели на възпитание
 • поставя ясни граници и правила
 • структурира поведението
 • снема тревожност
 • преодолява страхове
 • създава идентичност
 • развива личността
 • преодолява емоционални трудности
 • преодолява стрес и травми
 • преодолява неврози и тикове
 • трупа житейски опит и информация
 • развива кодирането и декодирането
 • развива вниманието и концентрацията
 • формира и развива мисловни операции
 • развива паметовите функции

Психотерапия за деца

Моделираща и корекционна терапия, насочена към личността. Игрови метод в основата й с деца от предучилищна и начална училищна възраст. В нея основна роля има разиграването на чувства, отношения и преживявания. В символни и сюжетни игри детето трупа своя житейски опит и разбиране. Терапията с психолог подпомага разпознаването и владеенето на емоциите, поставя ясни правила и граници, преодолява психосоматични състояния. Препоръчва се при „трудно управляеми деца“, при интелектуални затруднения, при хиперактивност и дефицит на внимание, при заекване, следствие от травматични събития и т.н.

h-18

“Да си възрастен е ужасно трудно нещо. Много по-лесно е да го пропуснеш и да прескочиш от едно детство в друго.”

Психотерапия за възрастни

Психотерапията е път към личностово израстване, към по-цялостно познаване на себе си и развиване на нови начини за справяне с проблемите. Работата с психотерапвет дава възможност да се докоснем не само до рационално разбиране за себе си, но предимно до свързване с автентичните си емоционални преживявания, които много често са потискани и замаскирани от заместващи прояви на гняв, агресия, зависимости и други. Преосмисляне на личностова промяна. При тинейджъри и възрастни тя се провежда под формата на разговор.

parents-1