Диагностика и консултиране

Консултацията със специалист или с двама специалисти

се провежда в предварително уговорен час за изясняване състоянието на детето / възрастния.  Изследва се говорния, езиковия и/или психологическия статус на лицето, сензорно-двигателното състояние. Консултираме лица с нарушения и техните семейства при съмнение за диагноза или дори и да има вече поставена такава. Поясняваме терапевтичните стратегии и изготвяме програма, която ще се прилага в логопедичния център, навън или у дома.

h-08
h-03

Стандартизирани тестови батерии за диагностика и обследване:

Клинична оценка на поведението (Clinical Assessment of Behaviour (CAB);

Developmental Profile – 3; DESK 3- 6R;

Скрининг тест за 3 – 3.6 години;

Тест за училищна готовност