Въпроси

Имате още въпроси? Свържете се с нас и ще се радваме да помогнем.

Съдържание

Логопед

Потърсете логопед не само при закъснение на говора, при неправилно произношение и звукоизвличане, но и когато речта е накъсана, неплавна, когато детето не говори граматично правилно, когато не разбира голяма час от думите, изразите, когато то е „некотролируемо“.

Терапията е двустранен, индивидуален, постоянен процес, който често изиска продължително време, усилия и мотивация. При изпълнението на  насоките, посочени от специалиста, извън терапевтична среда резултатите се виждат по-бързо.

Терапевтът, който е работил извесно време, може да ви даде най-точна обратна връзка за това. Колкото по -интензивни са заниманията, по-бързи са резултатите. При дълго отсъствие или прекъсване на терапия при подобрение, но без изричното съгласие на терапевта, често проблемите намират различно проявление.

При всяко съмнение, че нещо не е наред, може да се консултирате. Има ранни „маркери“ за определяне на проблем и за деца в риск. Най-подходящият период за започване на терапия с логопед е възрастта от 2,5 години нагоре. Преди това и след това е препоръчителна и работата с ерготерапевт. Срещите с психотерапевт са подходящи за всяка една възраст.

Психолог

Консултация с психолог е подходяща за всяка една възраст. Терапия с психолог също. В по-ранна възраст е насочена към родителите повече.

Психолозите в „Стъпка напред“ са квалифицирани да предоставят този вид изследване и подкрепа.

Психолозите в „Стъпка напред“ са й психотерапевти. Освен деста- юношеска психология практикуват й семейни терапии или всяка терапия, свързана с психологически състояния и психологическо развитие.

Ерготерапевт

Нуждата от консултация ще бъде от полза, ако забележите, че детето ви има история на забавени двигателни етапи в своето развитие (седеж, лазене, ходене, скачане и др.)

Консултация и идеи за развитито може да се направят на всяка една възраст. Ерготерапията е изключително увлекателна и приятна за децата. От бебешка възраст детето може да бъде включено в нея. 

За съжаление отговорът е „Зависи“. Има пряка връзка от уменията и нуждите, тъй като всяко дете е различно и уникално. Някои деца имат повече нужда във времето от ерготерапия от други.

Разбита се! Често логопедът работи заедно с ерготерапевта в много близко сътрудничество с цел максималния функционален напредък по време на терапевтичните дейности, пренасяйки нови умения у дома и в училищната среда.

Кинезитерапевт

При всяко едно съмнение в двигателното развитие и тонуса на вашето дете. След първият месец кинезитерапевтът може да ви запознае с масажите и гимнастика при бебетата. Ортопедът също може ви насочи, ако е нужно, към този вид специалист.

Има серия от упражнения, които могат да стимулират тези двигателни умения. Важно е на каква възраст е и как усвоява всичко ново. На някой деца им е нужно време, на други консултация, а не трети- терапия.

Желателно масажът и серия от упражнения за пасивна и активна гимнастика да започнат от 2 м. 

Група "Стъпка напред"

Целите са насочени към малка терапевтична групова среда,  в която може да се обърне внимание на всяко едно дете в нея. Приемат е до 7 деца.

Груповите занимнаия има за цел да развие  вниманието, паметта, концентрацията, въображението, фината моторика, речта, социалните умения, логиката, да обогати представите и езика, да изгради увереност, организация, самостоятелност и самочувствие.

След като се свържете с нас ще ви изпратим кратък въпросник, с които ще преценим дали сформирана група отговаря на вашето запитване. Винаги предоставяме възможност, в която детето да ни посети и да видим как ще се чувства.

Телепрактика

По време на началото пандемията „Стъпка напред“ беше един от първите центрове, който активно включи този вид практика в дейността си. С гордост можем да споделим, че имахме няколко отписани деца, скоито започнахме и завършихме терапия онлайн. Телепрактиката беше чудесно решение за продължениена терапията на децата, с които бяхме започнали в терапевтична обстановка до връщането отново към нея. Изключително подходяща е за семейства, които не живеят в България, а желаят децата им да говорят добре родния си език.

Артикулационна терапия при вече поставени звукове. Езикова терапия без трудности в организация и концентрацията. Телепрактика може да се осъществи при училищни затруднения и нарушения на четене и писане. Психологическа подкрепа също може да се осъществи онлайн след изградена връзка между клиента и терапевта.

Терапевтът преценя индивидуалните нужди и особености на клиентите и определя целесъобразността на този метод на предоставяне на услуги за всеки отделен случай на първоначалната консултация. По негова покана може да се направи един пробен терапевтичен час. Логопедите/ Психолозите вземат предвид всички фактори, които могат да повлияят на предоставянето на услуги, включително: и физически характеристики: зрение, слух, двигателна сръчност, физическа издръжливост и позициониране
Когнитивни, поведенчески и мотивационни характеристики: вземете предвид вниманието, способността да седите и да се фокусирате върху компютъра, разбирането и възприемането на дистанционно взаимодействие
Комуникационни характеристики: включително слухово разбиране, използване на езика на знаците, разбираемост на речта, умения и нужда от писмен език,  тежест на комуникационните дефицити и тяхното въздействие.
Ресурси за поддръжка: като наличие на технология, способност на обгрижващия да поддържа технология и предоставяне на услуги