Ерготерапия

Индивидуална или групова терапия,

рехабилитация, фокусирана върху силните и слабите страни на детето, за да може то да планира, организира, координира и да се фокусира върху отделни ежедневни дейности. Сензорна и двигателна терапия, която развива способностите на децата чрез изграждане на нови неврологични пътища в мозъчната кора. Помага им със затруднения в изпълнението на една или повече задачи (ежедневни дейности), възникнали поради социални, емоционални, умствени или физически нарушения. Чрез различни компенсаторни методи, средства, приятни игри се подкрепя цялостната позиция на тялото, адаптира се детето към средата, развиват се неговата обща и фина моторика, вниманието, мисленето и концентрацията му. Ерготерапията изгражда схема на тялото и помага за пространствена ориентация, бимануална координация, координация ръка-око и други. Подпомага развитието на глобалната моторика като включва активности, предполагащи баланс и координация (скачане, подаване и хващане на топки с различни размери или бягане с препятствия). Тя е подкрепяща терапия, значима за психотерапията и говорно-езиковата терапия. В по-ранна възраст е от изключително значение за структура на поведението при по-малките деца.

Подходяща е за интегриране на сетивата (СИ-сензорна интерграция) при деца със сензорна инегративна дисфункция (СИД). Получаването на информация  в мозъка се осъществява чрез сетивата (слух, зрение, проприорецепция, вкус, обоняние).  Чрез тях се учим как да реагираме и да се държим в променящата се обстановка. Интеграцията на сетивата при някои се случа като естествен процес, но при други -не, те не могат да разчитат на своите сетива, за да получат точна картина за света. Някои деца със сензорни трудности реагират прекомерно на външно стимулиране и стават претоварени, раздразнителни или хиперактивни. Други са пасивни и предпазливи да опознават света и се нуждаят от сетивно стимулиране.

Ерготерапевтът изготвя

индивидуална програма при

 • двигателно планиране
 • моторна идеация
 • сензорна интерграция
 • развива сетивните възприятия
 • трудности в ежедневните дейности
 • проблеми в праксиса
 • общата моторика
 • фината моторика
 • координация око-ръка
 • бимануална координация
 • пространствена ориентация
 • изключване на сетивни дразнения
 • развива когнитивните функции
 • създава емпатия към външния свят
 • последователност, организираност на дейности
 • баланс и координация на тялото

 

pic-24

Заниманията се провеждат в добре оборудвана зала. За повече информация се свържете с нас.

 

“Хората не спират да си играят, защото порасват. Те порасват, защото спират да си играят.“