Стрес при деца и тийнейджъри

Екипът от психолози в „Стъпка напред“ насочва вниманието Ви към една обширна и все по-актуална тема. Във време на забързано ежедневие и Covid пандемията всеки все по- често изпитва силно физическо, нервно напрежение, предизвикано от отрицателно физическо или емоционално въздействие.


Как да разпознаем признаците на стрес при децата и тийнейджърите? 

Стресът е нормална защитна реакция на организма, която ни съпътства през целия живот. Както възрастните, така и децата и юношите, преживяват стрес. При тях той е резултат от редица ситуации като например справянето с училищния живот, изграждане
и поддържане на приятелства или очакванията, които родителите, учителите и другите отправят към тях. Стресът може да има позитивен ефект, когато ни осигурява енергия (напр. да се справим с важен изпит, презентация или някое състезание). Твърде голямото количество създава сериозни трудности и предизвикателства. Протичането му преминава през различни фази на тревога, съпротивление и изтощение. Често възрастните не разбират кога децата преживяват непреодолими нива на стрес. Умението да разбираме емоционални и поведенчески сигнали у подрастващите се оказва важно за идентифициране на потенциални проблеми. То ще осигури правилни насоки и подкрепа за успешно справяне с трудностите.  Ето няколко насоки от Американската психиатрична асоциация за начините, по които да разпознаваме възможните признаци на стрес:
– Обръщайте внимание на негативните промени в поведението
За децата, особено за по-малките, може да се окаже доста трудно да разпознават и да споделят стресовите моменти. Техните реакции се проявяват при промени в поведението. Някои типични такива включват: раздразнение и промени в настроението; отдръпване от дейности, които преди това са им носили удоволствие; постоянно притеснение и оплакване повече от обичайното; плач; демонстриране на необичайна страхливост; вкопчване в родител или учител; твърде много или твърде малко сън; твърде повишен или твърде понижен апетит. Тийнейджърите обикновено прекарват повече време сред приятелите си и значително избягват родителите си. Това се приема за нормален процес от израстването. Юношата преминава през значителен стресов период, когато изоставя дългогодишните си приятелства, изгражда съвсем нова среда от връстници или демонстрира остра враждебност към семейството и близките си. Негативното поведение не винаги може да се свърже с нарастващите нива на стрес. Резките промени в поведението почти винаги дават ясни сигнали, че нещо се случва. Необходимо е да се обърне внимание на тези прояви и да се осигури възможности за подходяща подкрепа или интервенция (вкл. и от специалисти по психично здраве). 
– „Чувствам се болен“ всъщност може да бъде сигнал за повишени нива на дистрес Стресът се проявява и чрез физически симптоми като стомашни болки и главоболие. Пример за това са следните ситуации: детето често посещава лекаря или медицинската сестра в училище, оплаква се от болки в корема/ главата (на фона на добро общо състояние) или когато тези оплаквания се усилват при определени ситуации.
– Обръщайте внимание на това как детето взаимодейства с другите. 
Случва се децата и юношите да се държат по съвсем обичаен начин вкъщи, но да реагират необичайно в различна обстановка. Важно е родителите да поддържат връзка помежду си, за да обменят информация за това как децата се справят със света около тях. Добрата комуникация с учителите и другите значими възрастни около детето също може да даде важна информация за мислите, чувствата и поведението му.
– Слушайте и превеждайте 
Тъй като децата не са добре запознати със значението на думата „стрес“, те могат да описват усещането за вътрешно напрежение чрез думи като „притеснен“, „объркан“,„раздразнен“, „ядосан“ и др. Ясен знак е, когато подрастващите казват негативни неща за себе си, другите или за заобикалящия ги свят (напр. „Никой не ме харесва“, „Аз съм глупав.“, „Нищо не ми е забавно“, „Нищо не е полезно за мен!“, „Искам да изчезна!“..). Важно е родителите да разберат дали всички тези думи не са в резултат от вътрешното напрежение, което изпитва детето. 
– Потърсете подкрепа
Често родителите, децата и юношите са непосилни да се справят сами.  При загриженост, че детето проявява някакви значителни симптоми на стрес ежедневно, консултация със специалист по психично здраве, като напр. психолог, може да се окаже много полезна. Психолозите са специално обучени да подкрепят хората в трудните им периоди. Те развиват и прилагат ефективни стратегии за справяне с непреодолимите чувства.
Психичното здраве и психо-социалната подкрепа е всяка подкрепа, която хората получават, за да защитят и насърчат благосъстоянието, да отговорят на своите психични проблеми и психо-социални нужди. Психичното здраве се състои от психологическо здраве и социална ангажираност. Социално-емоционалното обучение е един от аспектите на изграждането на основи за психично здраве и психо-социално благополучие. Развитието на умения, компетенции, ценности и убеждения е от съществено значение за успеха в живота в когнитивната, социалната и емоционалната сфера.


Използван източник : https://www.apa.org/topics/stress-children