Консултация и терапия от разстояние. Телепрактика.

В днешната статия Яна Илчева, логопед и основател на Логопедичен център „Стъпка напред“, ще ни запознае с нова серия от професионален набор от ресурси, създадени специално като онлайн терапия и консултация.
Ние разбираме, че много специалисти са изправени пред нови предизвикателства,
включително внезапно и драстично увеличение на търсенето на дистанционните услуги. Учебната среда за много кратко време се наложи да се преобразува в такава от разстояние. По отношение на нашата сфера, предоставянето на виртуална консултация и логопедична терапия също усилено започна да се практикува от нашите логопеди. Терминът, с който се означава този вид иновативна практика, е „Телепрактика“ („Telepractice/ Тeletherapy“). Тя е известна още като теле-рехабилитация, дистанционна рехабилитация, дистанционна терапия, телепсихотерапия, теле-здраве или теле-интервенция. Така набира популярност у нас като новата услуга в полза на логопедията, психологията и на други видове специалности.
Какво представлява телепрактиката?
Телетерапията е рентабилно решение, което предлага максимална гъвкавост чрез
преодоляване на бариери от разстояние и липсата от нарушената мобилност.
Предоставя онлайн речеви, трудови и психично-здравни терапии чрез
видеоконференции с висока разделителна способност. Замества потребностите на
нуждаещите се да довършат започнатата си терапия. По време на терапевтичните сесии учащите се чуват и взаимодействат помежду си в реално време, използвайки уеб камери, слушалки и жива, синхронна онлайн среда за обучение. Създава се възможност за използването й в райони, в които няма нужния капацитет от специалисти и наличие на рехабилитация. Що се отнася до говорно-езиковата терапия, най-често се практикува
на ниво език и артикулация. 
От кога се използва и какви са ползите от нея?
Разпространен мит в световните терапевтичните кръгове е, че телетерапията е с по- ниско качество от традиционната терапия. Тя се използва успешно от края на 90-те години за стотици хиляди терапевтични сесии в Съединените щати и се счита за ефективен и подходящ начин на терапевтично доставяне. Обоснована е с 20-годишни
изследвания и над 40 публикувани академични изследвания. Документ от клиника Майо през 1997 г. казва, че е надеждна, полезна и приемлива за пациенти с различни
придобити речеви и езикови нарушения на развитието в провинцията и в рамките на
големи мултидисциплинарни медицински екипи. Също така Американската асоциация на логопедите (ASHA) дава одобрението си през 2005 г. на базата на стабилни проучвания
и признава телепрактиката като валидно средство за предоставяне на услуги за
аудиолози и логопеди на говорният им език. Ефективността на телепрактиката  се
потвърждава от проучване от 2011 г. в държавния университет в Кент, в което сравняват учениците, и отркриват, че резултатите за телепрактическата група са равни или по- добри от групата на лично присъстващи. Съществува и глобалната телетерапия, която осигурява професионално обучение чрез телетерапия. Изследванията, проведени от програми, осигуряващи интервенция на слушане и говорим език, както лично, така и чрез телепрактика, показват, че резултатите от слушането са еднакви след шест месеца, а резултатите от езика не се различават след две години. Едно проучване показа ускорено развитие на говоримия език в групата за телепрактика след шест месеца.


От нашата скорошната практика наблюдаваме, че се движим със същия темп в
терапевтичния процес. Това, което ни липсва, е личната интеракция с децата.
Родителите/ семействата се превръщат в реална среда в нашите ко-терапевти. След
като сесията е започнала, децата взаимодействат с терапевта онлайн, а родителят остава наблизо, за да помогне, ако е необходимо.


Как се осъществява?

Поставени в тази среда, нашите логопеди (телетерапевти) имат достъп до непрекъснато разрастващия се набор от творчески, ангажиращи и мотивиращи материали. Използвайки забавление и ангажирайки цифрови технологии, телетерапията е изключително удобна за деца. Днешните деца се чувстват удобно пред компютрите и обичат базирани на игри дейности като видео взаимодействия и онлайн обучение. В
този бързо развиващ се наш технологичен свят дигиталните измерения на онлайн терапията стават много естествени и почти очаквани. Практиката от разстояние предоставя също родителски мониторинг. Телетерапията осигурява възможност за дистанционно влизане и наблюдение на сесията в реално време, което позволява на родителите да видят напредъка му. Онлайн сесиите, провеждани у дома, премахват необходимостта някога да пътуват до друга сесия и да се притесняват от гледане на другото дете.

Какво е необходимо за извършване на телепрактика? 
Със съвременните битови технологии телепрактиката става все по-лесно достъпна. За да започнете, терапевтът и семейството се нуждаят от: Компютър или лаптоп (при необходимост може да се използва таблет или мобилен телефон) ; Уеб камера + микрофон (вграден или отделен); Високоскоростна интернет връзка ; Достъп до споделената платформа за видеоконференции (примери включват Skype, Zoom, Facetime, Messenger и др.); За подобрени звукови показатели терапевтът може да използва слушалки/ слушалки с прикачен микрофон.


Какви са предизвикателствата, пред които се изправяме?
 Надеждността на интернет връзката (въпреки че това постоянно се подобрява през
последните години);
 Непрекъснато развиване на специализирани умения за предоставяне на
телепрактика;
 Компенсация от личната интеракция с детето;
 Търсене на достъп до или разработване на подходящи ресурси за терапия;
 Управление на поведението на детето; 
 Използване на родителски коучинг стратегии;
Какво мислят родителите/полагащите грижи за телепрактиката?
Първоначалните резерви за ефективността са често срещани. Притеснение, че детето им няма да сътрудничи. След изпитание се отчита високо ниво на удовлетвореност от телепрактиката.

 

В заключение телекпрактиката се явява един допълващ подход за терапия при невъзможност за лична среща. Позволява продължаване на услугите за семействата във времена на общностна (или глобална) криза. Осигурява равностоен достъп до услугата. Отговаря на нарастващото търсене на специализирани услуги. Преодолява географските бариери. Предлага гъвкави срещи и минимизиране на разходите за пътуване. Увеличава семейната ангажираност.

 

 

 


Използвани източници: https://academy.pubs.asha.org/2007/12/telehealth-and-telepractice/
https://blog.medel.pro/telepractice-rehabilitation/ https://globalteletherapy.com/