Защо преминаването на средната линия на тялото е важно за развитието на детето?

Чували ли сте за пресичане на средната линия на тялото?
Една от причините повечето специалисти, занимаващи се с ранно детско развитие, да
говорят за пресичане на средната линия е, че при детето възможността да се постигне това умение се отразява върху много области от развитието му.   Пресичането на средната линия е показател за двустранна координация, което означава способността да се използват и двете страни на тялото едновременно. На пръв поглед е само физическото умение, но всъщност е мозъчна синхронизация.
Нека обясним по-просто. Да си представим въображаема линия, която пресича тялото ни. Всяко движение, което извършваме от дясно на ляво или обратно (например с дясна ръка взимаме предмет от ляво или обратно), пресичаме средната линия. Изглежда
проста задача, която може да бъде много трудна за някои деца. Явява се важно умение за много от ежедневните ни задачи: изкачване на стълби, ходене, обличане, писане на
компютър, каране на колело, хващане на топка, катерене на стълби и др. 
Пресичането на средната линия може да бъде важен фактор за способността на детето да учи. То е необходимо за правилното развитие на различни двигателни, познавателни
умения и даже за самото зрение. Това фино умение може лесно да се пропусне и е от голямо значение за сензорната интеграция – именно информацията, която получава и
обработва нашият мозък чрез сетивата, за да се чувстваме комфортно и да реагираме адекватно на всяка една ситуация наоколо.
Пресичането на средната линия се формира в ранна детска възраст. Бебетата
получават повече практика с достигане и хващане на предмети, те започват да ги
довеждат до средната линия на тялото си, но все още не я пресичат. След това
преместват играчките от едната в другата ръка (предшественикът за използване на двете ръце за игра, известен като двустранна координация). Оттам нататък, малки и по-
големи деца ще развият тази способност, когато оцветяват, режат, хвърлят топка и т.н.
В хода на развитието бебетата първо достигат с ръката само до същата страна на тялото. Това означава, че няма да посегнат към противоположната страна, а просто ще достигнат с другата си ръка предмета.

Пресичането на средната линия е важно умение за развитие на всяко дете. Затова е чудесно да бъдете запознати с него и да го насърчавате. При повечето деца не е необходимо да се съсредоточават по специално върху него. Ако забележите, че детето
ви изостава с фини/груби двигателни умения, зрителни възприятия (мислите за пъзели,
лабиринти и т.н.), учене/развитие или има сензорни нужди, тогава ще е необходимо да приложите някои от дейностите по-долу и да наблюдавате дали лесно преминават през
средната линия на тялото. Имайте предвид, че не очакваме децата да преминават лесно средата до около 3 – 4 години. Ако детето ви е под 4 години, не очаквайте, че ще се справи перфектно, но е нужно да проверите дали е способно. 
При някои деца обаче този процес не се случва естествено. Задръжка в развитието или
трудности в една или няколко сфери от развитието могат да засегнат двигателните
функции, сензорната интеграция, паметовите, мисловните, езиковите и/ или говорните умения, вниманието, а по-късно – обучението, четенето и/или писането. Превенцията и подкрепата от рехабилитатор, логопед или специалист по ранно детско
развитие би посочил правилните нужди за развитието на тези умения.
ЕТО НЯКОЛКО ИДЕИ  ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕМИНАВАНЕ НА СРЕДНАТА
ЛИНИЯ НА ТЯЛОТО ПРИ ДЕЦАТА:


ЗАЛЕПЯНЕ НА СТИКЕРИ
Можете удобно да поставите материали по начин, който ги принуждава да преминат по средна линия. Например слагане стикери върху лист хартия.
ПАНДЕЛКИ
Рисуване голяма „легнала осмица“ (знака за безкрайност) върху хоризонтален лист хартия. След това можете да помолите детето си да го проследи, като се уверите, че го рисува.
КРЪСТОСАНО ПЪЛЗЕНЕ
Приведете противоположната ръка или лакътя към противоположното коляно.
Направете това 20 – 30 пъти.
ХВЪРЛЯНЕ НА ТОПКА
Имайте две цели, една вляво от детето и една вдясно. Седнете кръстосано и
прехвърлете топка към целта от противоположната страна на тялото. Дясната ръка би хвърлила към целта отляво. Лявата ръка би хвърлила към целта отдясно. Постепенно
увеличавайте ъгъла на хвърлянето.
КОЙ СЕ КРИЕ ТУК?
Поставете карти за игра като полукръг през масата. Уверете се, че детето е точно в средата на масата и не се навежда да компенсира. Използвайте едната ръка, за да преобърнете всеки елемент, след това използвайте противоположната ръка, за да го обърнете отново. Може да се съчетае с игра за запаметяване на картите.
БОНГО БАРАБАНИ

Може да се наложи да използвате стикери, които съвпадат с противоположната ръка на
противоположния барабан. Накарайте детето ви да свири на барабаните, като удря бонгото, като преминава отляво надясно и надясно наляво.
КРЪСТОСАНА РАЗХОДКА
Поставете два реда предмети на пода. Нека един ред да бъде един цветен елемент, а друг цвят за другия ред. Накарайте детето да извърви пътеката, като пресече левия
крак, за да премине върху предмета отдясно, тогава десният крак ще премине, за да докосне предмета отляво.
ПИСТА ЗА КОЛИ
Начертайте линия на голям лист хартия или направете голяма пътека на пода с блокове, за да може вашето дете да кара количките си. Поставете много завои в пътеката. Насърчете детето си да използва само едната ръка, за да управлява автомобила. Не го заучавайте само с дясната ръка, нека то да избере с коя ръка да играе.
ПОМОЩНИЦИ В КУХНЯТА
С помощта на спрей бутилка и кърпа нека детето да мие прозорците в къщата или върху равна повърхност като масата. Следете умението за противоположната страна и го насърчавайте да работи само с едната ръка.


В обобщение, важно е да оставите мозъка на детето сам да избере водеща ръка и
водещ крак. За да насърчите преминаването на средната линия, каквато и дейност да
извършвате с вашето дете, включете въображение и го направете интересно за него
като следвате принципа за кръстосаното движение. При съмнения и насоки за работа у дома винаги може да потърсите кинеизтерапевт, ерготерапевт или специалист, който се занимава с детско развитие и развитието на тези умения.