Екранът като пречка в развитието на децата

Все по-често се засяга темата за безконтролното гледане на устройства от децата и за тяхното развитие. Екраните са навсякъде в живота ни. Правят се редица изследвания как те влият на мозъчната дейност. Специалистите съветват “Ограничете ги!”.

Дори като фонoв шум телевизорът може да затрудни играта с детето. Експерт по детско развитие- Майкъл Рич, директор на Центъра за медии и детско здраве в Детската болница Бостън, споделя следната мисъл: “Когато телевизорът е включен, родителите са склонни да не говорят толкова много на децата си. И като се има предвид, че бебетата учат език от живи хора, особено  от техните родители, включването на телевизора може да навреди на този процес” 

Според JAMA Pediatrics (The Science of Child and Adolescent Health) “честото гледане на телевизия при децата забавя развитието на смислена реч.”  Тяхно изследване установява, че по-дългото време пред екрана на 24 и 36 месеца е значително свързано с по-лошото представяне на скрининговите тестове за развитие на тази възраст. Резултатите подкрепят насочената връзка между времето пред екрана и развитието на детето. Последствията са подробно описани в техен доклад. Накратко ще ги представим така:

Едно от четири деца показва дефицити и забавяне в  развитието на  език, комуникация, двигателни умения и / или социално-емоционално здраве. Слeдователно много деца започват училище неадекватно подготвени за учене и академичен успех.

Друго скриниг гласи, че приблизително 98% от американските деца на възраст от 0 до 8 години живеят в дом с устройство, свързано с интернет. Те прекарват средно по 2 часа на ден пред екрана. Тази сума надвишава препоръчителната педиатрична насока- децата да не  прекарват повече от 1 час на ден. Висококачественото и интерактивното време пред екрана е бъдещето, но прекомерното му използване е свързано с редица вредни физически, поведенчески и когнитивни резултати. Доказано е също, че малките деца, които се борят със саморегулацията си, получават повече време престой пред устройствата, отколкото тези без затруднения.

По отношение на езика и комуникацията в ранна възраст ни попадна следното проучване: Американски деца на възраст между 6 и 12 месеца се срещат с китайски граждани на живо и със същите тези китайски говорители на видео. Бебетата, които са имали контакт с реалните хора, са взаимодействали с тях т. е.  те разпознават и отговарят на специфичните им фонеми. Тези, които са гледали видеото обаче, не го правят. Това показва, че човешкото взаимодействие е изключително важно за сложния процес на езиковото развитие. 

Проблемът с прекомерното използване на устройства се среща в световен мащаб. Той все повече се наблюдава и в нашата логопедична практика. Българските деца, които често гледат клипчета и филмчета на чужд език, най-често английски също не проявяват интерес към насочена към тях реч, имат неструктурирано поведение, трудно се концентрират, често избягат очен контакт и не говорят. От друга страна непрекъснатото и безконтролно превъртане на видео след видео по екрана на устройството предпоставя трудно задържане на вниманието на детето и склоност към липса на търпение. Все по-често се вижда дете втренчено в екрана на телефона, докато майка му го облича или храни. Това със сигурно улеснява родителите, но децата не са  приобщени  осъзнато към  своите собствените ежедневните дейности.

В заключение ще обобщим, че резултатите от изследванията проследяват развитието през критичния период на растеж и съзряване. Те разкриват, че времето пред екрана може да засегне способността на децата да се развиват оптимално. Появяват се липси на възможностти за практикуване и овладяване на междуличностни, двигателни и комуникативни умения при по-малките. Когато по-големите наблюдават екрани без интерактивен или физически компонент, тогава те са по-заседнали в своите двигателни умения. Дългият престой пред екраните също може да наруши взаимодействията с лицата и да ограничи вербалния и невербалния социален обмен.

Препоръките включват насърчаване на семейството за оптимално управление на времето  пред екрана на децата за компенсиране на потенциалните последствия от прекомерното им използване. Тъй като изборът е техен, но и от  това зависи  цялостното развитието на децата.

 

 

 

Изготвил: Яна Илчева

логопед- „Стъпка напред“

 

 

Повече за изследването:

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2722666