Няколко важни неща, които детето трябва да знае и да може преди да тръгне на училище

Тръгване на училище вълнение по-голямо за родителите, отколкото за деца. Този нов етап от развитието е много важен, тъй като детето сменя изцяло своята нова социална сред.  Дори още повече да му се играе, отколкото да учи, ще се наложи да придобие нови навици и знани. Преходът от детската градина към училището за някой е лесен и много интересен, но за други съвсем не е така. Защо се случва това? 

Причината често е в неусвоени преучилищни умения. Нямаме предвид книжките от градината и заниманията там, както и не е важно детето да може да чете и смята преди да тръгне на училище. То трябва да достигане до този вид „зрялост“, в която е натрупало нужните умения, за да може да се ограмоти.

Нека се запознаем какви са те:

• да изпълнява серия от инструкции;
• да контролира поведението си, да разбира и да спазва определени правила;
• да разказва кратка случка (3-5 последователни сюжетни картини) или да преразказва;
• да обяснява значението на думи, да знае абстракни понятия (като “любов, глад, жажда, студ…“);
• да има изградени времеви и пространствени представи (като „вчера, днес,утре“, дните от седмицата, „ляво,дясно“..);
• да определя местоположение и посока, да използва адекватно глаголни времена, местоимения, предлози;
• да има изградени познавателни процеси, обобщени понятия (части на тялото, животни, плодове изеленчуци, превозни средства, сезони..);
• да може да различава предмети по общ и различен признак;
• мисленето да се развива от нагледно- образно към логическо;
• слухово да дефиринцитра фонемите (правилно да ги чува, имитира и различава в думите);
• да конструира, да реди пъзели и др.;
• развити финни двигателни умения на пръстите на ръцете (низане, рисуване на човешко тяло или фигура по модел,…)
• да е самостоятелно при обличане и обуване;
• да притежава голям речников запас, да брои до 10;
• да произнася правилно всички звукове;

Родителите могат да проследят сами, правилно ли се формират детските речеви навици. За да проговори по-бързо и правилно детето се нуждае от техните думи, а в някои случаи и от логопед. Речта му започва и се формира в определи възрастови граници. Установено е, че към 6-тата година, без специално обучение, детето развива реч близка до тази на възрастните, като продължава да усвоява по-сложни речеви структури. Наличието на дефицити в артикулацията и езика изискват специализирано професионално внимание, защото колкото по-добър е говорът на децата, толкова по-уверени любознателни и компетентни са те. Грешно е заучаването на букви и цифри в предучилищна възраст, ако детето не проявява инетерес към тях. Така по скоро може, в стремежът да го тласнете към развитие, да формирате негативни емоции към ученето.  Винаги при съмнение може да се допитате до специалист. Опитните логопеди и психолози могат да предложат решение. Прилагане на стандартизиран тест за училищна готовност, с който да проследят дали детето е готово да се обучава или в коя сфера от език, логика, моторика, познания има нужда да се стимулира.

Текст: Яна Илчева,

логопед „Стъпка напред“