Яна Илчева

Логопед, Основател на „Стъпка напред“

 

Над 10 г. опит като логопед, член на Сдружението на Частно практикуващите логопеди (СЧПЛ). Възпитаник на Езикова гимназия и на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва бакалавърска (2011г.) и магистърска степен по Логопедия с профил „Комуникативни нарушения на развитието“(2013г.).

Има възможност успоредно с изучаването на специалността да се обучава и практически. От началото на следването си до днес без прекъсване продължава нейната частната практика. Замества в призната международна компания, от които взима ценен опит. Знае, че силата и призванието й е да работи с деца.

Получава номинация за Награди „Златна ябълка 2022 в категория „Герой на децата“, организирани от Национална мрежа за децата. Дългогодишната й професионална насоченост е свързана с деца, които трудно късно проговарят и с проблеми в развитието, социалната им адаптация, с деца от аутистичния спектър, генетични и неврологични синдроми, засягащи говора, поведенчески прояви и др. Консултира и терапевтира в индивидуални логопедични сесии. Супервизор на екипа-логопеди в центъра. Участва като лектор на редица обучителни курсове за родители. Автор е на статии за списание, блогове и сайтове за родители.

0 К
Консултации
0 +
статии
0 +
Квалификации
0 К
отписани

Квалификации

„How to Implement the Complexity Approach in your Therapy Session“ (2023)

„Generalization: How to Make it Happen for Kids with Residual Articulation Errors“ (2023)

„How to Prepare for Speech Therapy Using Principles of Motor Learning, Childhood apraxia of speech“(2022)

„Oral Mechanism Exams (ОМЕ): Level Up Your Speech Assessments“ (2022)

„Writing Goals to Foster Autistic Identity“ (2020)

„Система за Комуникация чрез Обмяна на Картинки/P.E.C.S“ (2021г.)
 Възпитателна и терапевтична психомоторна практика и спонтанната игра“ (2020г.)
“Orofacial Myofunctional Disorders & Their Impact On Health“ ( 2020)
„Регулация на комуникация, хранене и сензорна преработка в ранното детско развитие“(2019)
Business Fundamentals: Effective Communications (2019)

Good practice in Autism education, University of Bath (2018)
 “Логопедична терапия на орално-моторните и хранителните механизми при бебета и деца с ДЦП, генетични синдроми и проблеми в сензорната преработка“ (2017)
 ‘​’Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация’​'(2017)
Dysphagia: Swallowing Difficulties and Medicines, UEA (University of East Anglia, 2016)
„Turning Problem Behavior Into Effective Communication“, ASHA (2016)
 „Сензорна Интеграция и представяне на Global Training Method” (2013)

Запознай се

с прекрасния екип

Диди Колева

Логопед
Повече

Габриела Бахчеванова

Логопед
Повече

Eлена Маркова

Логопед
Повече

Искра Митева

Психотерапевт
Повече