гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

Център

• да изпълнява серия от инструкции; • да контролира поведението си, да разбира и да спазва определени правила; • да разказва кратка случка (3-5 последователни сюжетни картини) или да преразказва; • да обяснява значението на думи, да знае абстракни понятия (като “любов, глад, жажда, студ…“); • да има изградени времеви и пространствени представи (като „вчера, днес,утре“, дните от седмицата, „ляво,дясно“..); […]
Read more