Надя Иванова

Детско-юншески психолог, „Стъпка напред“

 

Притежава бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Детско-юношеска и училищна психология. Член е на Дружеството на психолозите в Република България. Надгражда професионалните си умения със специализация по
семейно и брачно консултиране и обучение в групова психотерапия по метода психодрама. Опитът й е свързан с подкрепа (индивидуално и групово) на деца с обучителни, емоционални и поведенчески трудности и техните семейства.

Интересите й са в областта на психичното развитие, динамика на човешките отношения, семейно-ориентиран подход за подкрепа на развитието при децата.

Преминати сертифицирани обучения в инструменти за оценка на детското развитие и поведението:

Клинична оценка на поведението (Clinical Assessment of Behaviour (CAB);
Developmental Profile – 3; DESK 3- 6R; Скрининг тест за 3 – 3.6 години; Тест за
училищна готовност);
Обучение в ‘STEM for preschoolers and their families’– Universitat Autonoma de Barcelona,
Spain (2019)
Обучение система за функционална комуникация – PECS- Pyramid, Greece (2018)
Специализиран курс по „Релационна психомоторика и психомоторни практики“-
Психоаналитичен институт „ТОЛК“ (2018)
Обучение за фасилитатор на „Работилници за родители“– УНИЦЕФ (2017)

0
..
0
,..
0
..
0 +
..
Запознай се

с прекрасния екип

Яна Илчева

Логопед
Повече

Диди Колева

Логопед
Повече

Алекс Йорданова

Логопед
Повече

Eлена Маркова

Логопед
Повече

Искра Митева

Психотерапевт
Повече