Гръбначни изкривявания при децата

Физиотерапевтът съветва да се прави навременна диагностика от ранна до зряла възраст. Гръбначните изкривявания се оказват все по-често срещан проблем при децата и подрастващите или прогресират и по-трудно се терапевтират в зряла възраст. Често са съпътствани от болки. профилактиката при изкривяване на гръбначния стълб при децата започва от най-ранна детска възраст –  масажи и гимнастика веднага след раждането, специални комплексни упражнения за при някои деца. Важни са спазването на някои правила – да не се поставя детето в седнало положение и да се подпира с възглавници без мускулатурата му да е готова. На тази възраст е добре да се избягват проходилки и бънджита. Изправянето на главата на бебето,  обръщането, лазенето и прохождането са ключови за двигателното му развитие. Има други и други важни съвети, с които терапевтът ще ви насочи  за овладяване на кординационните умения на детето. В по-късната възраст децата трябва да се приучват да играят на чист въздух и спортуват, да не седят пред компютрите дълго време в изкривено състояние на гръбначния стълб, както и да не четат в легнало положение. Да се внимава за стойката в училище на чиновете, в междучасията децата да играят. Да не носят чанти с дръжки, а тези тип „раници“. Колко тежки са те също има значение. Профилактично и лечебно средство е  кинезитерапията . Тя може да се приложи в начален етап на изкривяването – за спиране хода на прогресия. При фиксираните гръбначни изкривявания в млада и по-напреднала възраст, изгражда и поддържа здрава мускулатура на тялото, облекчава наличие на болка и дискомфорт. Кинезитерапевтът изготвя индивидуална терапевтична програма, в зависимост от вида гръбначното изкривяване, хода на прогресия, възрастта и, разбира се, моментното състояние. Използва се лечебна (изправителна) коригираща гимнастика, която включва специално подбрани и целенасочени упражнения за коригиране на стойката, подобрява силата, еластичността и издръжливостта на мускулатурата на тялото. Дихателни упражнения, в съчетание с движение на крайниците. Различни позиции и пози за изтегляне и подобряване подвижността на гръбначния стълб. Започва се с по-леки упражнения и съобразени изходни позиции. Постепенно се вдига натоварването. В процедурата се включват голяма топка, ластици, леки тежести, балансираща плоча за баланс и правилна стойка от стоеж и др. Борбата за гръбначните изкривявания трябва да се води от родители, учители, общопрактикуващи лекари, рехабилитатори и специалисти, за да може да се осъществи ранно откриване, адекватно лечение и динамично проследяване. Превенция чрез прегледи за гръбначно изкривяване може да се прави след 2.5-3 годишна възраст. „Стъпка напред“ осигурява безплатни профилактични прегледи в организирани кампании със своя кинезитерапевт. В терапевтичен план изправителната гимнастика преодолява прогресирането на проблема.