Елена Маркова

Логопед, „Стъпка напред“

 

Завършва магистърска програма Логопедия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има следдипломна квалификация към същия университет на тема „Аутизъм – психологическа оценка и терапевтични стратегии“, както и няколко практически обучения, насочени към диагностиката на гнозис, праксис, развитието на сетивните системи, оценка и анализ на импресивната и експресивната реч.

Работата с деца с проблеми в развитието и обучителни затруднения за нея са интересно и ново предизвикателство след години практика в различна и много динамична професионална общност.
Работила е като училищен логопед и има опит в терапия на деца с разстройства от аутистичния спектър, дислексия и диспраксия. 

Професионалните й интереси са насочени към деца с:

 проблеми в езиковото развитие
 хиперактивност и дефицит на вниманието
 обучителни трудности и превенция
 преодоляването на всички видове говорни нарушения
 аутизъм и други поведенчески прояви

0 +
терапии
0
статии
Запознай се

с прекрасния екип

Яна Илчева

Логопед
Повече

Диди Колева

Логопед
Повече

Габриела Бахчеванова

Логопед
Повече

Искра Митева

Психотерапевт
Повече