Александра Йорданова

Логопед, „Стъпка напред“

 

Възпитаник  на природоматематическа гимназия. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Логопедия (2021г.) и следва магистърска програма. Има възможността да изкара държавната си практика в реална среда и да натрупа ценен опит, който развива в екипна работа в центъра. 

Взима участие както в груповите занимания, така и в индивидуалните терапевтични логопедични сесии. Целенасочена в практиката да усъвършенства терапевтичните си умения  благодарение на и на мултидисциплирния екип и супервизия.

Професионалните й интересите са насочени към:

 ранно детско развитие и диагностика
 артикулационни нарушения
 езикови нарушения

 говорни нарушения
 генерализирани разстройства на развитието

0
Терапии
0
отписани

Квалификации

„Алтернативни методи за комуникация при деца от аутистичния спектър и сходни
нарушения  /Система за Комуникация чрез Обмяна на Картинки/P.E.C.S“ (2021г.)
Вътрешно обучение под супервизия (2021)

Запознай се

с прекрасния екип

Яна Илчева

Логопед
Повече

Диди Колева

Логопед
Повече

Eлена Маркова

Логопед
Повече

Надя Иванова

Детско-юншески психолог
Повече

Искра Митева

Психотерапевт
Повече