гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

"Живеем за вашите усмивки!"

Билингвизмът- ключ или препъни камък в речта на детето

Употреба на два или повече езика в една държава е все по- често срещано явление. На много деца от малки им се налага да усвояват  повече от един език.  

Нека ясно очертаем граници на понятието език: език като разбиране и говорене, език като усвояване на граматични и фонологични правила. Езикът, речта, говорът започват развитието си от ранна възраст и се усложняват като изказ до късна училищна възраст. Тези процеси са пряко свързани с психомоторното и когнитивното развитие на детето. Когато говорим за билингвизъм е добре да се запознаем със следните условия и какви видове усвояване на езицитe се срещат:

Последователно двуезичие– Изучаване на един език, след като вече знаете друг. Това е положението за всички, които стават двуезични като възрастни.

Едновременно двуезичие– Изучаването на два езика като „първи езици“. Човек, който е едновременно двуезичен, преминава от изобщо без говорене на езици до говорене на два езика. Кърмачетата, които са изложени на два езика от раждането си, ще станат едновременно двуезични.

Възприемливо двуезичие– Да разбирате два езика, но да говорите само един с други. Това обикновено не се счита за „истинско“ двуезичие, но е доста често.

Субтрактивно усвояване на език– Когато първият език вече не се използва и е заменен от втори език. Това е типично в много случаи на международно осиновяване и може да направи изучаването много предизвикателно.

„Роден“ или „майчин“ език– Това е езикът, който се използва най-често у дома. Роден език е този, който се научава от децата и се предава от едно поколение на друго. Например, ако едно семейство говори само български вкъщи, но живее в англоговоряща общност, ние бихме нарекли българския техен „роден“ или „майчин“ език, а английския им – втори език.

Как децата овладяват повече от един език и кога имаме причина да се тревожим?

Формирането на език започва с разбирането, проговарянето, усвояване на универсална граматика на всички езици. Децата трупат понятия, предимно съществителни, после започват да използват глаголи и постепенно започва да усвояват граматични и фонетични особености на конкретния език. В процес на проговаряне преди 2г. възраст детето усвоя двата езика като синоними (ситуативно), след тази възраст започва да прави разлики между тях. Вторият език винаги лежи върху основата на първия. Важно е да подчертаем, че има разлика между усвояване на родните езици ( случва се спонтанно) и обучаване на език ( целенасочено изучаване). Различни също са ситуациите, когато семейството е от различна националност, и когато е  от една, а детето учи друг език. Децата билингви възприемат и двата езика отрано. Това често е техният роден език, на който са се научили да говорят и който са слушали непрекъснато около себе си, както след раждането, така и още в утробата. Именно на този език човек мисли най-добре, най-задълбочено и най-творчески.

Зависимост от условия и фактори билингвизмът може да пречи, но може и да помага на развитието. Забавено езиково развитие зависи от индвидулани особености, то може да се случи само и при едноезична среда. През ранния билинвизъм детето овладява без усилия двата езика. Някой от децата с възторг използват и двата, а други се съпротивляват да говорят на  единия. В училищна възраст вторият се гради винаги върху основите на първия. Добре е родители да следват принципа един човек  говори на един език. В противен случай може да стане объркване за детето. Голямо значение за развитието на речта на детето оказва колко добре общуват околните на различните езици. Важно е да се подчетае къде ще продължи да учи и в каква социална среда ще се намира то като порасне. Все по -често се случва в България, българско семейство да стимулира  само английски език в периода на проговарянето и след това . Често родителите казват „Ние вкъщи говорим на английски, той проговори на английски. Това е език, който всеки знае„. Когато езика не е майчин за семейството, то е изправен пред следния  риск. Колкото и добре да говори чуждия, все ще се стигне до момент, в който няма да може да покрие  нужното ниво на владеене, тъй като за тях не е майчин. В същото време и майчиният език няма да се развива, и може да остане като чудж, защото не се практикува. Така детето ще говори на два езика като чужденец, ако не му се обърне внимание. Друг вариант при двуезичното образование и често срещан проблем е, че изполването на втория с течение на времето води до пълна или частична загуба на първия.  Съмнения за тревоги има когато: детето смесва езиците при говор и писане, когато значително изостава майчиния, когато не общува пълноценно или има трудности в усвояването на нови знания или умения. Психосоциални негативи могат да бъдат свързани с това, че  детето има затруднения да общува и да учи на всеки език, то не взаимодейства нормално със семейството си или други деца, има много грешки на първия език в допълнение към нормалните „грешки“, наблюдавани на втория език. Децата, които растат двуезично, развиват езика малко по-различно от децата, които учат само един. Разбира се, двуезичните деца, също като тези, които говорят само на един език, също могат да имат проблеми с говора и да се нуждаят от логопедична терапия.

Какво мога да направя, за да помогна на двуезичното дете?

Ето няколко прости начина да помогнете на детето у дома. Логопедите ще имат други идеи, така че не се колебайте да поискате още предложения.

Бъдете постоянни. Най-лесно е децата да използват един език вкъщи, доколкото е възможно. Този език не трябва да е английски. Например семейството може да говори български у дома, но да използва английски в градината или училище. Когато родителите говорят различни езици, единият родител може да предпочете да говори различен език от другия. Това е добре. Основното нещо е да бъдете последователни, така че езиците, които различните хора използват, да са предвидими. Децата могат да се объркат, когато родителите превключват между езиците. Език се практикува!

Осигурете богата среда: Винаги, когато е възможно, се опитайте да предоставите игри и книги на двата езика. Децата обичат да виждат, че могат да се движат напред-назад между езиците.

Поставете нуждите на детето на първо място: Децата не трябва да бъдат принуждавани към двуезичие. Двуезичието трябва да се случи естествено и спонтанно. Направете двуезичието да изглежда като естествена и незабележима част от семейния живот.

Какви са ползите от говоренето на друг език?

 Има изследвания, че езикът, на който говорим, променя представата ни за света. Хората, усвоили многоезичността, гледат на света по различен начин в зависимост кой език използват. Това умственото контролиране дава повече когнитивни ползи: мозъкът става по-гъвкъв, по-добри перспективи за реализация, типичните признаци на когнитивно стареене се проявяват по-късно, забавят се с до 5 години дегеративните заболявания като деменция и Алцхаймер. Детайлно е описан експериментът с двата най- използвани езика и как чрез тях се предава лингвистичната информации. Различно е поведението при билингви в зависимост от езика като граматично използване.

Изготвил: логопед Яна Илчева

Използвани изтичници:

Cincinnati children’s- Speech-Language Pathology, Bilingualism

https://theconversation.com/how-the-languagе-you-speak-changes-your-view-of-the-world

„Психолингвистични изследвания“ Ю. Стоянова

„Ранно езиково развитие“ Ю. Стоянова

Comments are closed.