гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

"Живеем за вашите усмивки!"

Близнаците и техните езикови умения

Очакването на близнаци за родителите може да бъде невероятно вълнуващо, но и притеснително предвид двойна отговорност и липсата на време. Доброто планиране в перспектива може да намали тревожността и да даде повече увереност на семейството. Отглеждането на близнаците се различава от отглеждането на самородните.

Има ли вероятност речта на близнаците да бъде забавена? 

Изследвания документират, че близнаците са по-склонни да демонстрират забавяне в речевите и езикови умения. Момчетата обикновено показват шестмесечно изоставане от момичетата. Проучванията обаче показват, че близнаците обикновено надграждат речта и езика си на възраст от 3 до 4 г. Езиковите закъснения се характеризират с незрели вербални умения, с по-малка продължителност на изказването и с по-малко общи словесни опити. Има няколко възможни причини за забавяне в развитието на езика при близнаците например преждевременното раждане, ниското тегло при раждане и др. Освен това съществува риск децата да получат по-малко време за взаимодействие със своя родител, тъй като и двете бебета се състезават за внимание и грижи. 

Логопедите в Стъпка напред са терапевтирали много близнаци. От наблюденията и практическия ни опит те са както в непрекъсната конкуренция, така и в силна връзка по между си. Жадни са за внимание, а търпението не е едно от най-силните им страни. В определени моменти едният винаги се чувства недооценен, а другият- доминантен. Емоционалната им зрялост е различна. Близнакът, който има езиково-говорно нарушение, може да не „навакса“ и ще се възползва от директната логопедична намеса. Ако сте загрижени за езиковото развитие на близнаците си, най-добре е да потърсите насоки от  логопед. В бебешка възраст, особено при недоносеност, те може да имат нужда от друг вид покрепяща терапия: ерготерапия или кинезитерапия. Важно е също да се проследи и развитието на психологическата сфера.

Имат ли близнаците свой собствен език?

Двойният език“, често наричан идиоглосия или автономен език, е добре документирано явление сред близнаците. Едно от проучванията, с което се запознахме, показва, че езикът на близнаци се среща при 40% от двойките близнаци. Литературата е установила, че те не създават нов език, а по-скоро имитират незрели модели на речта си като измислени думи, интонация за възрастни и ономатопеични изрази. Когато двамата близнаци се развиват с еднаква скорост, те често подсилват комуникативните си опити и увеличават собствения си език. Езикът на близнаците може да звучи неразбираемо за възрастните, но те чудесно си се разбират. Случва се, често обаче единият  да напредва значително в уменията, а другият да изостава („синдром на догонващия близнак“). Малцина са случайте, в които вътреутробно се знае за изоставяне. Тогава често вниманието може да бъде насочено към този с по-специални нужди, а към другия с потенциални възможности обучението може да бъде по-неглижирано.

Съвети за насърчаване на езиково-говорното развитие при близнаците:

Използвайте възможностите за индивидуални взаимодействия с вашите близнаци. Комуникация лице в лице е най-ценният инструмент, който имате. Доколкото е възможно, търсете време за всеки поотделно. Единият родител да поиграе/ почете с единия близнак, докато другият родител – с другия. Може да си направите специално време за „мама и аз“ и/или „тати и аз“. Привлечете баби и дядовци, роднини и приятели да ви подкрепят в домакински задачи. Потърсете насоки от групи за подкрепа на близнаци.

Подобрете качеството на езиковата среда извън дома. Предучилищното образование може да даде на близнаците възможност за „раздяла“ преди влизане в училище и да отвори по-широк социален опит. Има някои доказателства, че това не винаги е от полза, ако близнаците се държат заедно и не търсят приятелства. Засилете социализацията с други деца чрез игра, пътувания, участие в детски групи, занаятчийски групи, спортни отбори и др.

Насърчавайте слушането  по време на разговор. Подканете всеки близнак да слуша, когато другият говори. Освободете време за другия близнак, за да завърши изразяването си (напр. „Сега е редът на Томи да говори. Томи, твой ред е да слушаш. ”). Възползвайте се от предимството, че са двама и създайте ред в игрите за изчакване и правила. Дори конкуренцията може да бъде от полза.

Четенето заедно. Изберете книги с големи и увлекателни снимки. Посочете и обозначете различни картинки. Задавайте въпроси към всяко дете и го насърчавайте да назовава снимките. По време на ранна възраст ангажирайте всяко дете в звукова игра, като свързвате различни звуци. Насърчавайте всяко дете да имитира различни звуци, докато изследва и играе.

Поощтрявайте жестовете докато общувате. Насърчавайте близнаците си да имитират вашите действия или да използват жест в определена ситуация. Играйте игри с пръсти като “Буба лази”, “Варила баба каша” и др.

Не забравяйте, че те са отделни личности и всеки има своите силни и слаби страни. Игрите им могат да бъдат общи, но и различни. Така единия може да посещава едни занимания, а другият – други спрямо собствените си интереси.

Изготвил:

Яна Илчева,

логопед и управител в Стъпка напред

Използвани източници

Lewis, B.A. & Thompson, L.A. (1992). A Study of Developmental Speech and Language Disorders in Twins. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 1086-1094.

Bowen, C. (1999). Twins development and language.

Comments are closed.