Чували ли сте за пресичане на средната линия на тялото? Една от причините повечето специалисти, занимаващи се с ранно детско развитие, да говорят за пресичане на средната линия е, че при детето възможността да се постигне това умение се отразява върху много области от развитието му.   Пресичането на средната линия е показател за двустранна координация, което означава…