гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

0886-740-645

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

За Нас

Отзиви

''Препоръчвам с две ръце! Благодарение на тях детето ми се чувства по-уверено и можещо, защото говори вече правилно"

М. Димитрова

2016-03-14T15:19:08+00:00

М. Димитрова

“Препоръчвам с две ръце! Благодарение на тях детето ми се чувства по-уверено и можещо, защото говори вече правилно“

Отзиви

''Детето ми с голямо желание посещава центъра! Професионалисти с такова внимание и топлота като тези в "Стъпка напред'' рядко се срещат.''

М. Илиев

2016-03-14T15:19:18+00:00

М. Илиев

“Детето ми с голямо желание посещава центъра! Професионалисти с такова внимание и топлота като тези в „Стъпка напред“ рядко се срещат.“

Отзиви

"Много сме доволни с мъжа ми, препоръчваме центъра за езиково и говорно развитие "Стъпка напред''. Обстановката в него е чудесна!"

Петя Атанасова

2016-03-14T15:19:08+00:00

Петя Атанасова

„Много сме доволни с мъжа ми, препоръчваме центъра за езиково и говорно развитие „Стъпка напред“. Обстановката в него е чудесна!“

Отзиви

''Изключително много сме доволни от професионализма, подхода, личното отношение и внимание, което получи детето ни! Постигнахме много добри резултати. Благодарим ти Яна!''

Т. Мичева

2016-03-14T15:19:18+00:00

Т. Мичева

“Изключително много сме доволни от професионализма, подхода, личното отношение и внимание, което получи детето ни! Постигнахме много добри резултати. Благодарим ти Яна!“

Логопеди с дългогодишен опит в сферата на говорните и езиковите нарушения. С практическа насоченост в ранната превенция, късното и трудно проговаряне, изоставане в психомоторното развитие, нарушения в артикулацията и плавността на речта при деца и възрастни, нарушенията в писането и четенето. Завършили в Софийския университет „Св. Климет Охридски“ специалност „Логопедия“. Притежаващи професионални квалификации и участници в редица научни конференции, специализирани семинари и обучителни курсове. Центърът работи с различни методи, допълващи и помагащи логопедичната терапия, както и в сътрудничество с други специалисти, за максимални стремежи за бърз и благоприятен изход от терапията на лицата с неизградена или нарушена комуникация.

Нашата визия

Важно за нас е изграждането на хармонична връзка клиент-тарапевт. Спазвайки етичните норми на професията работим върху израждане на приятелска среда с нашите пациенти и техните близки за коригирането на комуникативното нарушение и стимулирането на говорните механизми. Приемаме различните, създаваме им обстановка, в която да се чувстават пълноценни и можещи, мотивирани, знаещи. Визията ни е да извлечен максимално от личностовия потенциал. Вярваме, че всеки има „своето място под слънцето“.

 

Логопедите на „Стъпка напред“ работят в консултантски екип за добри практики със следните специалисти:

 • Детски психолог
 • Детски стоматолог
 • Кинезитерапевт

Нашата мисия

В забързаното ежедневие, в което живеем, всеки има нужда да бъде разбран, да се изяви, да общува, да се усамоти, да твори, да покаже реални постижения  чрез своя личностен потенциал. Децата изпитват  същата социална, психологическа и комуникативна необходимост , а тя е  ключова за тяхното развитие като бъдещи личности. Като вискоквалифицирани специалисти желаем да помогнем на колкото се може повече нуждаещи се. Считаме за важно винаги да се информираме за нови и полезни научни проучвания в помощ на логопедичната практика, защото „Важният си ти“!

 

 

 • Сензорен терапевт
 • Ортодонт
 • Педиатър

Яна Илчева

Логопед, Управител на консултативен и терапевтичен център за езиково и говорно развитие „Стъпка напред“.

Възпитаник съм на Езикова гимназия и на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила съм бакалавърска (2011г.) и магистърска степен по логопедия с профил „Комуникативни нарушения на развитието“(2013г.). Имах възможност успоредно с изучаването на специалността да се обучавам и практически. През 2011 г. бях стажант в 134-та Логопедична градина ’’ Венелин Иванов’’, гр. София.  От 2011 г. до 2017г. работих като логопед в Логопедичен център “МилеА“. От тогава стартира и до днес, без прекъсване, продължава моята частната практика. За кратко съм работила в известна международна компания и бързо осъзнах , че призванието ми е да работя с деца. Дългогодишната ми професионална насоченост е свързана с деца с проблеми в развитието, с деца от аутистичния спектър, генетични и неврологични синдроми, засягащи говора и др. Интересите ми са насочени към:

 • ранната превенция
 • езиковото и говорно изоставане през ранното детство
 • нарушения в артикулацията, говора и плавност на речта
 • трудности във формирането на орално-моторни умения и хранителни механизми
 • особености в сензорната интеграция и психомоторното развитие
 • диспраксични и дислексични прояви

Автор съм на статии за списание, блогове и сайтове за родители. Присъствала съм на  редица конференции, семинари и обучителни курсове, уебинари.

Обучителен тренинг на тема: “Логопедична терапия на орално-моторните и хранителните механизми при бебета и деца с ДЦП, генетични синдроми и проблеми в сензорната преработка“ (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Обучителен тренинг на тема: ‘​’Биомеханика и терапия на орално-моторните механизми в помощ на говорната артикулация’​’ (Обединена терапевтична практика „Детски истории“)

Обучителен сертифициран курс на тема: Dysphagia: Swallowing Difficulties and Medicines, UEA (University of East Anglia, 2016)

Обучителен сертифициран курс на тема: „Turning Problem Behavior Into Effective Communication, ASHA (2016)

Oбучение по „Сензорна Интеграция и представяне на Global Training Method”, Болница „Токуда’​’​, София (2013 г.)