гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

0886-740-645

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

3. Логопедична терапия

Отзиви

''Препоръчвам с две ръце! Благодарение на тях детето ми се чувства по-уверено и можещо, защото говори вече правилно"

В. Димитрова

2016-03-14T15:19:08+00:00

В. Димитрова

“Препоръчвам с две ръце! Благодарение на тях детето ми се чувства по-уверено и можещо, защото говори вече правилно“

Отзиви

''Детето ми с голямо желание посещава центъра! Професионалисти с такова внимание и топлота като тези в "Стъпка напред'' рядко се срещат.''

М. Илиев

2016-03-14T15:19:18+00:00

М. Илиев

“Детето ми с голямо желание посещава центъра! Професионалисти с такова внимание и топлота като тези в „Стъпка напред“ рядко се срещат.“

Отзиви

"Яна беше третият логопед при когото заведох моят син и нашето най-страхотно попадение. В последствие го доказа, защото с нейна помощ той пребори говорните си дефекти и в момента е един 'философстващ' второкласник. Много важно беше и това, че той с удоволствие и желание ходеше при нея.
Благодарим ти Яна !
Искрено се надяваме твоят талант да бъде страхотно попадение за още много деца:)"

А. Захариева

2016-03-14T15:19:08+00:00

А. Захариева

„Яна беше третият логопед при когото заведох моят син и нашето най-страхотно попадение. В последствие го доказа, защото с нейна помощ той пребори говорните си дефекти и в момента е един ‘философстващ’ второкласник. Много важно беше и това, че той с удоволствие и желание ходеше при нея. Благодарим ти Яна ! Искрено се надяваме твоят талант да бъде страхотно попадение […]

Отзиви

''Изключително много сме доволни от професионализма, подхода, личното отношение и внимание, което получи детето ни! Постигнахме много добри резултати. Благодарим ти Яна!''

Т. Мичева

2016-03-14T15:19:18+00:00

Т. Мичева

“Изключително много сме доволни от професионализма, подхода, личното отношение и внимание, което получи детето ни! Постигнахме много добри резултати. Благодарим ти Яна!“

Специфична, корекционна, индивидуална терапия, базирана на различни методи и техники, целяща преодоляването на езикови и говорни проблеми. Насочена към следните проявления:

 • Нарушена артикулация- неправилно звукопроизношение, при което липсва/т или неправилно се произнасят/ заменят един или няколко звука;
 • Нарушена фонация/гласови нарушения- патологични прояви на качествата на гласа: височина, сила,тембър (афония, дисфония, хипер/хипоназалност, фонастения и др.);
 • Нарушена комуникация при вродени лицеви аномалии- нарушено дишане, фонация, артикулация и прозодика поради различни малформации на говорните органи, от които наѝ- често срещани са вродените цепки ни устните и/или небцето;
 • Нарушения в речевата плавност- запъване, заекване, брадилалия, тахилалия;
 • Късно или забавено формиране на езика при деца- езиково нарушение на речта, при което езиковата система не е формирана граматично правилно (аграматизъм) , липсва или изостава за възрастта, беден понятиен речник, наличие на езикови дефицити;
  Афазия– разпад на изградените езиковите способности следствие от мозъчен инсулт или тумор;
 • Дислексия- нарушена е способности за учене, четене;
 • Дисграфия- нарушена е способност за писане;
 • Дискалкулия- нарушена е способност за математическите умения;
 • Дизартрия- разтройство на речта следствие на мозъчни поражения;
 • Хипеактивност и/или дефицит на вниманието- постоянна невъзможност за концентрация, невъзможността за приключване на конкретна задача, липсата на организация и структура в действията;
 • Генерализирани нарушения на развитието-деца от аутистичния спектър, первазивни нарушения на развитието, при които страдат социалното поведение, сензорната интергарция и комуникацията;
 • Генетични заболявания, засягащи говора- синдром на Даун;
 • Централни координационни смущения;
 • Детска церебрална парализа (ДЦП);
 • Синдром на Даун