гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

Много благодаря на екипа от Стъпка напред и най-вече на усмихнатата и талантлива Яна Илчева. И двете ми момчета направиха голям прогрес и сега са уверени ученици. Поздрави и успех от сем. Петрови
5.0
2022-03-01T11:50:20+02:00

Previous