гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

"Живеем за вашите усмивки!"

Заекване-част I

Какво е заекване? Как се отразява то в детска възраст?

Заекването представлява нарушение на речевата плавност, изразявaщо се в повторения на звукове, срички, думи, удължаване на звукове, тежки блокажи на говорния поток или неадекватни паузи поради дисфункции на централната нервна система, водещи до спазматично състояние на говорната мускулатура.

Заекването най-често започва между 2 и 8 годишна възраст в периода, през който децата  се учат да общуват. Проговаряйки, детето започва да владее сложни мускулни координационни движения, да изказва на глас мислите си, да изразява емоциите си или да ги сдържа при необходимост. В този етап се появява лека дисхармония между езиковото и говорното развитие, което в нормален темп и ход на развитие се преодолява. Тъй като децата вече владеят езика като понятийна структура, имат голяма потребност да се изразяват, но все още миелинизацията на двигателните  им неврони, провеждащи импулсите към говорните органи, е незряла. Това не позволява коректно изпълнение на бързо редуващите се, разнообразни, фини артикулационни движения.  Много от децата, които заекват обаче не преодоляват този период,  знаят точно какво искат да кажат, но им е трудно. Има деца, които значително по-късно „отключват“ заекване. Колкото по-дълги и по-сложни изречения изговарят децата, толкова техния мозък  преживява по-голямо търсене на думи. Това търсене може да повлияе на контрола за създаването на речта. Когато двигателните пътища не могат да поддържат езиковите сигнали, се случва именно то. Някои от децата, които заекват, имат допълнителни проблеми, които могат да допринесат за речева дисфлуентност също като например късно проговаряне, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дизартрия, обучителни затруднения. При деца, които са генетичното предразположени към речева неплавност, съчетано с фактори от околната среда, могат да проявят редица психологически особености в зряла възраст. Изследванията на мозъчните полукълба показват, че има повече активност на дясното полукълбо при възрастни, които заекват, с по-малко активност в областите на лявото полукълбо, обикновено отговорни за производството на речта.  При някои хора се наблюдават трудности при обработката на слухова информация и по-бавно реакционно време при сензорно-двигателни задачи. Като цяло изследванията показват, че пътищата в мозъка, отговорни за езика, изглеждат и функционират по различен начин, когато възникне заекването.

Как може да помогнем?

Родителите могат също да използват терапевтични техники, за да помогнат на детето си да се чувства по спокойно и осъзнато. Слушането търпеливо е важно! Ето и следните:

Осигурете спокойна обстановка у дома. Дайте на детето си много възможности да говори. Говорете бавно и спокойно, така че детето ви да не изпитва натиск да говори бързо. Слушайте, когато детето ви говори. Не прекъсвайте и не довършвайте изреченията му.  Изчакайте или го разсеяйте.

Съсредоточете се върху съдържанието на това, което казва детето, а не върху начина, по който го поднася. Има една много хубава приказка, че „заекването не е в устата на говорещия, а е ушите на слушащия“.Бъдете търпеливи! Липсата на търпение, когато детето ви говори, само влошава заекването и го смущава още повече.

Важно е да запомните, че няма нито една техника или лекарство, които да излекуват заекването. На много хора, които заекват, понякога се казва да „забавят“ или „просто да си поеме дълбоко въздух“, когато говорят. Тези съвети показват, че заекването е причинено от безпокойство и че човек може да контролира заекването си, ако се опита достатъчно или разполага с нужните техники. 

Често преодоляването на речева неплавност е комплекс от психологически и дихателно-фонационни техники. Специалисти като психилог и логопед индивидуално за вашия случай могат да ви помогнат.

Изготвил: Ивет Николова

логопед- „Стъпка напред“

One Response to “Заекване-част I”

Comments are closed.