гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

"Живеем за вашите усмивки!"

Колко време продължава логопедичната терапия?

Най-често задаваният въпрос, който интересува родителите, е :
„Колко време ще продължи терапията на детето?“

Освен опитността на специалиста успешността и продължителността на терапията зависи и от потенциала и мотивацията на детето.
От значение е видът на нарушението му и възрастта, в която то се намира, колко пъти в седмицата посещава логопеда, до колко родители успяват да участват, за да се пренесат усвоените нови умения извън кабинетните условия.

Възрастта от 4-5г. е най-благоприятна за коригиране на звукове. Изграждането на новия навик зависи до колко затвърден е бил старият. Артикулацията се подобрява от месеци до година. Недоразвитите речевите модели и езиковите структури, заекването или други нарушение на говора в част от синдром, изискват повече време, често години постоянсто.
Затова е трудно да се правят времеви прогнози.

Търпението и постоянството са един от ключовете за успеха на вашето дете!

 

Стъпка напред

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »