гр. София, бул. Арсеналски 65

Логопедичен център "Стъпка напред" - живеем за Вашите усмивки :)

Логопедичен център в София

+ 359 890 51 53 57

center@logopedi.bg

гр. София,

бул. Арсеналски 65

Понеделник - Петък 09:00 - 19:00

Събота 10:00-16:00

Логопедичен център в София

0886-740-645

hello@logopedi.bg

гр. София

бул. Арсеналски 65

07:30 - 19:00

Понеделник - Петък

"Живеем за вашите усмивки!"

Няколко важни неща, които детето трябва да знае и да може преди да тръгне на училище

• да изпълнява серия от инструкции;
• да контролира поведението си, да разбира и да спазва определени правила;
• да разказва кратка случка (3-5 последователни сюжетни картини) или да преразказва;
• да обяснява значението на думи, да знае абстракни понятия (като “любов, глад, жажда, студ…“);
• да има изградени времеви и пространствени представи (като „вчера, днес,утре“, дните от седмицата, „ляво,дясно“..);
• да определя местоположение и посока, да използва адекватно глаголни времена, местоимения, предлози;
• да има изградени познавателни процеси, обобщени понятия (части на тялото, животни, плодове изеленчуци, превозни средства, сезони..);
• да може да различава предмети по общ и различен признак;
• мисленето да се развива от нагледно- образно към логическо;
• слухово да дефиринцитра фонемите (правилно да ги чува, имитира и различава в думите);
• да конструира, да реди пъзели и др.;
• развити финни двигателни умения на пръстите на ръцете (низане, рисуване на човешко тяло или фигура по модел,…)
• да е самостоятелно при обличане и обуване;
• да притежава голям речников запас, да брои до 10;
• да произнася правилно всички звукове;
Родителите могат да проследят сами, правилно ли се формират детските речеви навици. За да проговори по-бързо и правилно детето се нуждае от техните думи, а в някои случаи и от логопед. Речта му започва и се формира в определи възрастови граници. Установено е, че към 6-тата година, без специално обучение, детето развива реч близка до тази на възрастните, като продължава да усвоява по-сложни речеви структури. Наличието на дефицити в артикулацията и езика изискват специализирано професионално внимание, защото колкото по-добър е говорът на децата, толкова по-уверени любознателни и компетентни са те.

 

Текст: Стъпка напред

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »